June 21, 2024

Etok በኢትዮጵያውያን የተሰራ እንደ Facebook, tiktok አይነት ማህበራዊ ሚዲያ ነው። በሀገራችን ልጆች የተሰራውን ማህበራዊ ሚዲያ መጠቀም ኩራት ነው።
በዚህ link በመግባት አካውንት መፍጠር እና መጠቀም ትችላላችሁ!????

የኢቶክ አፕልከሽን አሁኑኑ ያውርዱ! ????

Website : https://etok.et/